Dokumenty Szkolne

Statut SP77

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin biblioteki szkolnej

RODO

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania /wyciąg ze Statutu Szkoły

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów w Szkole Podstawowej nr 77 im. T. Różewicza we Wrocławiu

Procedura wydawania duplikatu legitymacji szkolnej

Duplikat legitymacji szkolnej (Dokument do pobrania)

 Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków.

REGULAMIN ŚWIETLICY SP77 + procedury związane z COVID-19