Raport/maj’2023

Laboratoria Przyszłości #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci Zajęcia z robotami Photon EDU cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Tym razem roboty brały udział w wyścigach rzędów. Uczniowie z klasy 1a i 1c kolejno przejmowali dowodzenie na robotem tak, aby jak najszybciej wykonać zadanie. Zawody wyzwoliły wiele pozytywnych emocji i nowych doświadczeń w programowaniu robotów Photon. Zajęcia są bardzo atrakcyjne dla uczniów i rozwijają umiejętność pracy zespołowej, logicznego i algorytmicznego myślenia, a także zadaniowego podejścia do stawianych problemów.

Laboratoria Przyszłości #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci Kolejna seria zajęć przyrodniczych z wykorzystaniem Modułowych Pracowni Przyrodniczych zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Tym razem sprzęt został wykorzystany do badanie konwekcji przy użyciu kominów powietrznych. Sprawdziliśmy, jak działa prawo Bernoulliego. A na koniec bardzo ciekawe doświadczenie – jak powstają chmury w butelce? Uczniowie, wykonując doświadczenia, rozwijają się na wielu płaszczyznach: doskonalą swoje umiejętności manualne, uczą się planowania eksperymentów, rozwiązywania nieoczekiwanych problemów, formułowania pytań, krytycznego myślenia, odpowiedzialności za swoje działania, pracy zespołowej, wnioskowania i obserwacji.