Samorząd Uczniowski

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEO

W ROKU SZKOLNYM 2023_20234

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:
Zuzanna Warzała z kl.8a

Z-ca przewodniczącej:
Tomasz Dolewka z kl.7a

Rada Samorządu Uczniowskiego:

Karolina Szulerecka kl.8a
Małgorzata Suska kl.7b
Pola Anicz kl.6a
Bohdan Yanushev kl.6a
Maja Borkowska kl.5c
Maria Rapa kl.4b

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Dorota Gdowska-Marek
Dawid Kijo
Joanna Felsztyńska-Wieżalis (Mały Samorząd klas I-III)