Raport/kwiecień’2023

Laboratoria Przyszłości

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Na zajęciach  przyrodniczych korzystamy  z zestawu edukacyjnego Powietrze z serii Modułowych Pracowni Przyrodniczych zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Rozpoczęliśmy od doświadczeń:

  • balon pod presją– doświadczenie pokazujące wpływ ciśnienia powietrza
    na rozmiary różnych przedmiotów,
  • silne powietrze– doświadczenie pokazuje, jak siła parcia zależy od pola powierzchni,
  • odwrócona szklanka– doświadczenie dające odpowiedź na pytanie, w jaki sposób powietrze zapobiega wylewaniu się wody z odwrócRaport/kwiecień’2023onej szklanki,
  • powódź w szklance– w doświadczeniu woda jest wtłaczana do wnętrza odwróconej szklanki przez ciśnienie atmosferyczne.

Uczniowie, wykonując doświadczenia, rozwijają się na wielu płaszczyznach: doskonalą swoje umiejętności manualne, uczą się planowania eksperymentów, rozwiązywania nieoczekiwanych problemów, formułowania pytań, krytycznego myślenia, odpowiedzialności za swoje działania, pracy zespołowej, wnioskowania
i obserwacji.

 

Laboratoria Przyszłości #LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci Wykorzystując nowoczesny sprzęt zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości, uczniowie mogli wykorzystać do zrealizowania własnych projektów drukarkę 3D Zortrax. Nasi uczniowie mogli śledzić kolejne etapy nakładania warstw i stopniowego tworzenia modelu. Jednocześnie uczniowie nauczyli się dostosowywać modele do drukarki oraz zmieniać rozmiar modelu.