Godziny pracy, opiekunowie

Godziny pracy, opiekunowie

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30 ? 17.00

Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele, pedagodzy i psychologowie:

koordynator pracy w świetlicy

 • Anna Świta ? Zembrzuska

wychowawcy grup świetlicowych:

klasa 1a

 • Artur Śpik

klasa 1b

 • Aldona Wajdner- Szustka

klasa 1c

 • Aldona Wajdner- Szustka

klasa 2a

 • Anna Adach

klasa 2b

 • Małgorzata Wawrzyniak-Szkołuda

klasa 2c

 • Janina Majcher

klasy 3a 

 • Anna Świta-Zembrzuska

klasa 3b

 • Inha Róg

klasa 3c

 • Agnieszka Bondaruk

klasa 3d

 • Magdalena Wasik

Opiekę w grupach świetlicowych realizują również wychowawcy klas i nauczyciele:

 • Martyna Jania
 • Kazimiera Jaworowska
 • Joanna Klechniewska
 • Ihor Powar
 • Roman Rogala
 • Michał Rojowski
 • Aleksandra Rubińska
 • Ruslan Tambala
 • Tomasz Suwała

Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą miło i przyjemnie spędzać czas przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu, oczekując na rodziców. Do dyspozycji mamy nowoczesne sale świetlicowe, mieszczące się na II piętrze pierwszego segmentu i gabinety na terenie szkoły. Organizacja opieki realizowana jest z podziałem na grupy wychowawcze liczące do 25 uczniów, z podziałem na odrębne sale. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych i rozwijanie ich zainteresowań.

W czasie pracy świetlicy proponujemy uczniom udział w różnorodnych formach zajęć:

 • zabawy integracyjne i relaksacyjne
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia czytelnicze
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia rekreacyjno ? ruchowe
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych
 • zajęcia na świeżym powietrzu (spacery, gry i zabawy na boisku i placu zabaw)
 • pomoc w odrabianiu zadań domowych
 • konkursy

oraz innych zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się na terenie szkoły.

Do udziału w zajęciach komercyjnych realizowanych przez instruktorów spoza szkoły potrzebna jest pisemna zgoda opiekunów prawnych zawierająca dane osoby odbierającej dziecko na zajęcia.

W naszej świetlicy dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, wyrażania własnych potrzeb i emocji w sposób zgodny z normami społecznymi. Wspólnie pracujemy nad tym, aby każdy uczeń czuł się tu dobrze i bezpiecznie.

Anna Świta- Zembrzuska