Zakupiony sprzęt

Informacje o sprzęcie zakupionym w ramach programu
Laboratoria Przyszłości

W ramach wsparcia finansowego programu Laboratoria Przyszłości zakupiliśmy kolejny, nowoczesny sprzęt:

nagłośnienie,
tablicę akademicką,
roboty photon z tabletami,
mikroskopy,
teleskop.

Sprzęt z pewnością uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

ad1
Wykorzystanie dobrego nagłośnienia podczas imprez szkolnych znacznie poprawia jakość odbioru wystąpień, przemówień i podkładów muzycznych. Podczas organizacji tanecznych przerw, dyskotek, apeli szkolnych, jasełek, zawodów sportowych zawsze używane jest nagłośnienie, które jest niezbędne na wszystkich takich imprezach i wydarzeniach szkolnych. Wykorzystanie miksera pozwala na płynne zarządzanie dźwiękiem pomiędzy mikrofonami
a laptopem.

ad2
Wykorzystanie tablic akademickich ze względu na system przesuwny góra-dół ułatwia pisanie dużych ilości tekstu w sali, gdzie nie ma możliwości powieszenia dwóch lub więcej tablic standardowych. Umożliwia także korzystanie jednocześnie z rzutnika i tablicy przez możliwość nakładania się napisanego i wyświetlanego materiału, co podczas lekcji fizyki
i biologii jest niezwykle istotne i zdecydowanie poprawia komfort pracy.

ad3
W klasach 1-3 uczniowie mogą programować swojego robota edukacyjnego Photon poprzez zagadki fabularne, w których sprytnie ukryte zostały prawdziwe pojęcia z zakresu podstaw programowania albo też za pośrednictwem prostego, graficznego języka programowania. Ta druga opcja przeznaczona jest także dla dzieci, które lubią tworzyć własne algorytmy działania zabawek elektronicznych. Powstały w ten sposób program daje najmłodszym użytkownikom robota Photon szerokie pole do popisu, zachęcając do rozwijania logicznego myślenia i niestandardowych rozwiązań.

ad4
Wykorzystanie mikroskopu na lekcjach biologii pozwala zobaczyć to, co oko nieuzbrojone nie jest w stanie dostrzec. Świat widziany przez obiektyw mikroskopu to zupełnie inny, nowy wymiar rzeczywistości. Mikroskop pozwala dostrzec to, o czym wcześniej można było tylko poczytać. Dołączona do mikroskopu kamera podłączona do komputera pozwala na wyświetlenie obrazu na dużym ekranie i omówienie go przez nauczyciela, co w dużym stopniu ułatwia pracę nauczyciela, ale również pozwala na łatwiejsze przyswajanie nowej wiedzy przez ucznia.

ad5
Teleskop, a dokładnie mówiąc, mała kompaktowa luneta z wymiennymi okularami, sprawdzi się podczas wycieczek w góry lub do lasu. Dzięki zoptymalizowaniu gabarytów sprzęt mieści się do plecaka, co sprawia, że jego transport jest bardzo komfortowy. Możliwość obserwacji nieba podczas wycieczek szkolnych pozwala na poszerzenie wiedzy o otaczającym nas świecie, co w edukacji wczesnoszkolnej jest olbrzymim atutem w nauczaniu.