Doradca zawodowy

DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE 

Szkoła podstawowa to pierwszy etap zorganizowanej nauki.

Jest to też czas, w którym młody człowiek poznaje siebie, swoje zainteresowania

i mocne strony. Powoli eksploruje świat zawodów, a także na miarę swoich możliwości ? podejmuje decyzje edukacyjno-zawodowe.

Jest to szczególny czas dla młodego człowieka ze względu na intensywne nabywanie i rozwój kompetencji społecznych.

Środowisko szkolne wspiera ucznia w samopoznaniu, a prawidłowy jego rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny warunkuje powodzenie na ścieżce edukacyjno-zawodowej. 

Po co doradca zawodowy w szkole?

  • łatwy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej ? dla uczniów, nauczycieli
    oraz rodziców,
  • poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
  • świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,
  • ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania
    i utrzymania pracy,
  • świadomość konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,
  • mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły, a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

Uczniowie klas VII i VIII spotykają się z doradcą na zajęciach z doradztwa zawodowego.

Aktualne informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronie
www.doradcy-wroclaw.pl oraz na gazetce przy sali 56.

doradca zawodowy:Anna Niedziałek, Izabela Piekarek