Dyrekcja

Dyrektor Szkoły: mgr Ilona Zioło

Wicedyrektor: mgr Danuta Piszczek

Wicedyrektor: mgr Elżbieta Raputa

 

 

mgr Ilona Zioło

pok. 4

mgr Danuta Piszczek

pok.88

mgr Elżbieta Raputa

pok.34