Oferta edukacyjna

LOKALIZACJA

Szkoła Podstawowa nr 77 im. Tadeusza Różewicza jest szkołą położoną w południowym rejonie Wrocławia, przy ul. św. Jerzego 4, u zbiegu ulic Kamiennej i Hubskiej, blisko Dworca Głównego PKP i PKS. Dojazd komunikacją miejską: autobusy: 110, 124, 125, 134 (w pobliżu: 133, 136, 143, 145, 146, K, N); tramwaje: 8, 16, 21, 22 (w pobliżu: 9).

Obiekty rekreacyjno- sportowe w okolicy szkoły: Aquapark, lodowisko, korty tenisowe, ściana wspinaczkowa, park trampolin.

GODZINY PRACY

· godziny lekcyjne: 8.00 -15.30

· świetlica: 6.30 -17.00

· sekretariat szkoły: 7.30- 15.30

· zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: 13.50- 18.00

BAZA

Szkoła Podstawowa nr 77 im. Tadeusza Różewicza od kilku lat jest modernizowana i z każdym rokiem pięknieje, a przy tym coraz bardziej odpowiada współczesnym standardom w zakresie wyposażenia oraz bazy dydaktycznej.

DYSPONUJEMY ODNOWIONĄ BAZĄ DYDAKTYCZNĄ:

· bardzo dobrze wyposażonymi gabinetami lekcyjnymi

· 11 monitorami interaktywnymi

· przestronną i dobrze wyposażoną świetlicą szkolną

· pracowniami przedmiotowymi

· nowoczesnymi salami gimnastycznymi i salą do gimnastyki korekcyjnej

· placem zabaw i interaktywnym sprzętem do zabaw

· siłownią i salką do tenisa stołowego

· stołówką i sklepikiem szkolnym

· szafkami uczniowskimi

· gabinetem stomatologa i pielęgniarki szkolnej

· gabinetem Biofeedback

· przestronnym holem umożliwiającym spotkania wszystkich uczniów podczas przerw

· bogatym księgozbiorem lektur szkolnych i nowości wydawniczych w bibliotece szkolnej

· czytelnią przy bibliotece

· ogródkiem edukacyjnym

OFERUJEMY:

· klasy z innowacjami pedagogicznymi

· ciekawe programy, projekty, eksperymenty edukacyjne

· konkursy dotyczące twórczości Patrona Szkoły- Tadeusza Różewicza

· terapię metodą Biofeedback stosowaną do pracy z dziećmi z zaburzeniami koncentracji i uwagi

· zajęcia dodatkowe w ramach lekcji wychowania fizycznego (zajęcia z łyżwiarstwa i pływania)

· wspieranie uzdolnień podczas kreatywnych zajęć pozalekcyjnych

· wsparcie poszerzonego zespołu psychologiczno- pedagogicznego

W naszej szkole tworzone są warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego uczniów, pozwalające na rozwijanie wiedzy i umiejętności, ale również kształcenie postawy tolerancji, humanizmu, patriotyzmu, odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego.

W realizację tych zadań zaangażowani są wszyscy nauczyciele, uczniowie oraz rodzice, którzy chętnie podejmują współpracę ze szkołą, doceniając jej wkład w rozwój dzieci. Rodzice aktywnie współpracują przy organizacji wycieczek oraz imprez szkolnych.

Szczycimy się, że jesteśmy placówką, w której panuje prawdziwie rodzinna atmosfera, pełna zrozumienia, życzliwości i ciepła.