Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Opis

LOKALIZACJA

Szkoła Podstawowa nr 77 im. Tadeusza Różewicza jest szkołą położoną w południowym rejonie Wrocławia, przy ul. św. Jerzego 4, u zbiegu ulic Kamiennej i Hubskiej, blisko Dworca Głównego PKP i PKS. Dojazd komunikacją miejską: autobusy: 110, 124, 125, 134,
(w pobliżu 133, 136, 143, 145, 146, K, N); tramwaje: 8, 16, 31, 32.

Obiekty rekreacyjno- sportowe w okolicy szkoły: Aquapark, lodowisko, korty tenisowe, ściana wspinaczkowa, park trampolin.

GODZINY PRACY 

 • godziny lekcyjne: 8.00 – 15.30
 • świetlica: 6.30 -17.00
 • sekretariat szkoły: 7.30- 15.30
 • zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: 13.50- 18.00

BAZA 

Szkoła Podstawowa nr 77 im. Tadeusza Różewicza od kilku lat modernizowana i z każdym rokiem pięknieje, a przy tym coraz bardziej odpowiada współczesnym standardom w zakresie wyposażenia oraz bazy dydaktycznej.

DYSPONUJEMY ODNOWIONĄ BAZĄ DYDAKTYCZNĄ:

 • bardzo dobrze wyposażonymi gabinetami lekcyjnymi
 • 8 monitorami  interaktywnymi
 • przestronną i dobrze wyposażoną świetlicą szkolną
 • pracowniami przedmiotowymi
 • nowoczesnymi salami gimnastycznymi i salą do gimnastyki korekcyjnej
 • placem zabaw i interaktywnym sprzętem do zabaw
 • siłownią i salką do tenisa stołowego
 • stołówką i sklepikiem szkolnym
 • szafkami uczniowskimi
 • gabinetem stomatologa i pielęgniarki szkolnej
 • gabinetem Biofeedback
 • przestronnym holem umożliwiającym spotkania wszystkich uczniów podczas przerw
 • bogatym księgozbiorem lektur szkolnych i nowości wydawniczych w bibliotece szkolnej
 • czytelnią przy bibliotece
 • ogródkiem edukacyjnym

OFERUJEMY:

 • klasy z innowacjami pedagogicznymi
 • ciekawe programy i projekty edukacyjne
 • naukę drugiego języka obcego od klasy czwartej
 • konkursy dotyczące twórczości Patrona Szkoły- Tadeusza Różewicza
 • terapię metodą Biofeedback stosowaną do pracy z dziećmi z zaburzeniami koncentracji i uwagi
 • zajęcia dodatkowe w ramach lekcji wychowania fizycznego (zajęcia z łyżwiarstwa
  i pływania)
 • wspieranie uzdolnień podczas kreatywnych zajęć pozalekcyjnych
 • wsparcie poszerzonego zespołu psychologiczno- pedagogicznego

W naszej szkole tworzone są warunki do wszechstronnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego uczniów, pozwalające na rozwijanie wiedzy
i umiejętności, ale również kształcenie postawy tolerancji, humanizmu, patriotyzmu, odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego. W realizację tych zadań zaangażowani są wszyscy nauczyciele, uczniowie oraz rodzice, którzy chętnie podejmują współpracę ze szkołą, doceniając jej wkład w rozwój dzieci. Rodzice aktywnie współpracują
przy organizacji wycieczek oraz imprez szkolnych.

Szczycimy się, że jesteśmy placówką, w której panuje prawdziwie rodzinna atmosfera, pełna zrozumienia, życzliwości i ciepła.

Historia

Szkołę Podstawową nr 77 we Wrocławiu oddano uroczyście do użytku 1 września 1986 r. Pierwszym dyrektorem szkoły została Barbara Bieganek. W roku 1999 szkoła została przekształcona w Gimnazjum nr 21. Od 2012 r. dyrektorem szkoły jest Ilona Zioło.

9 października 2015 r. odbyła się uroczystość nadania imienia szkole. Dokładnie w 94 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza mieliśmy przyjemność uczynić tego wielkiego poetę patronem naszej szkoły. Tego dnia dyrektor Gimnazjum nr 21, Ilona Zioło, otrzymała od wiceprezydenta Wrocławia akt nadania naszej szkole imienia Tadeusza Różewicza oraz sztandar ufundowany przez władze miasta, który z kolei przekazała społeczności uczniowskiej.

Od września 2017 r. szkoła została przekształcona ponownie w Szkołę Podstawową nr 77
im. Tadeusza Różewicza.