Logopeda

 

Szkolne zajęcia logopedyczne obejmują:

 DIAGNOZĘ:

  • przeprowadzenie przesiewowych badań wymowy dzieci,
  • zapoznanie się z nowymi orzeczeniami i opiniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz wynikami badań specjalistycznych,
  • konsultacje z wychowawcami.

TERAPIĘ:

  • założenie kart mowy dzieciom kwalifikującym się na terapię,
  • objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci,
  • opracowanie indywidualnych planów terapii,
  • systematyczne prowadzenie logoterapii,
  • prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do pracy w domu.

 

Prowadzące: Angelika Kałuża, Anna Rogaczewska