Szkolny Zestaw Podręczników

Edukacja wczesnoszkolna

KLASA 1 (wymiana podręczników)

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Nowy Elementarz Odkrywców NEON. Klasa 1, część 1, 2, 3, 4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna + komplet ćwiczeń

Nowa Era

(podręcznik i ćwiczenia dostępne od lipca)

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Nowy Elementarz Odkrywców NEON. Matematyka. Klasa 1, część 1-2

+ komplet ćwiczeń

Nowa Era

(podręcznik i ćwiczenia dostępne od lipca)

Carol Read,
Ana Soberón

Język angielski Bugs Team klasa 1
Podręcznik + ćwiczenia

Macmillan Education

KLASA 2

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 1-2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna + zestaw ćwiczeń

Nowa Era

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Wielka Przygoda. Klasa 2, część 1-2. Edukacja matematyczna + zestaw ćwiczeń

Nowa Era

Carol Read,
Ana Soberón

Język angielski Bugs Team klasa 2
Podręcznik + ćwiczenia

Macmillan Education

KLASA 3

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk

Wielka Przygoda. Klasa 3, część 1-2. Edukacja polonistyczna i społeczna + zestaw ćwiczeń

Nowa Era

Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda

Wielka Przygoda. Klasa 3, część 1-2. Edukacja matematyczna + zestaw ćwiczeń

Nowa Era

Joanna Winiecka-Nowak

Wielka przygoda. Przyroda. Klasa 3

Nowa Era

Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

Język angielski Bugs Team klasa 3
Podręcznik + ćwiczenia

Macmillan Education

KLASA 4 (wymiana podręczników)

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Język polski

Izabella Bartol, Jagoda Michalak, Magdalena Biskupska

Zmieńmy słowo. Język polski.
Klasa 4 + zeszyt ćwiczeń

WSiP (zmiana podręcznika)

Matematyka

Małgorzata Paszyńska, Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska

Matematyka z kluczem. Podręcznik. Klasa 4. Cz. 1 i cz. 2

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Przyroda

Maria Marko-Worłowska, Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

Tajemnice przyrody. Podręcznik
do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej

Nowa Era

J. angielski

Nick Beare (podręcznik)

Katherine Stannett (zeszyt ćwiczeń)

Brainy klasa 4 Podręcznik do języka angielskiego + ćwiczenia

Macmillan Education

Informatyka

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy 4 szkoły podstawowej

Nowa Era

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 4 szkoły podstawowej

Nowa Era

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka klasa 4

Mac Edukacja

KLASA 5

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Język polski

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

GWO

Matematyka

Małgorzata Paszyńska, Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki szkoły podstawowej. Klasa 5. Cz. 1 i cz. 2

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

Historia

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Biologia

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Puls życia. Podręcznik
do biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa Era

Geografia

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa Era

J. angielski

Nick Beare (podręcznik)

Katherine Stannett (ćwicz.)

Brainy klasa 5 Podręcznik do języka angielskiego + ćwiczenia

Macmillan Education

Informatyka

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa Era

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa Era

Technika

Lech Łabecki, Marta Wiśniewska

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa Era

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka klasa 5

Mac Edukacja

KLASA 6

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Język polski

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

GWO

Matematyka

Małgorzata Paszyńska, Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki szkoły podstawowej. Klasa 6. Cz. 1 i cz. 2

Nowa Era

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Biologia

Joanna Stawarz

Puls życia. Podręcznik
do biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

Geografia

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

J. angielski

Nick Beare (podręcznik)

Katherine Stannett (ćwicz.)

Brainy klasa 6 Podręcznik do języka angielskiego + ćwiczenia

Macmillan Education

Informatyka

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak-Ossowska

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

Technika

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka klasa 6

Mac Edukacja

KLASA 7 (wymiana podręczników)

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Język polski

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

GWO

Matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki szkoły podstawowej. Klasa 7.

Nowa Era

Historia

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław Kłaczkow

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Nowa Era

Biologia

Małgorzata Jefimow

Puls życia NEON. Klasa 7. Nowa edycja 2023?2025

Nowa Era

Geografia

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

J. angielski

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles (podręcznik)

Karolina Kotorowicz-Jasińska ( ćwicz.)

Repetytorium ósmoklasisty cz. 1

+ ćwiczenia

Macmillan Education

(zmiana podręcznika)

J. hiszpański

Gente Joven cz. 1 + zeszyt ćwiczeń

Klett

Informatyka

Grażyna Koba

Lubię to! NEON. Klasa 7. Nowa edycja 2023?2025

Nowa Era

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyka klasa 7

Mac Edukacja

KLASA 8

PRZEDMIOT

AUTOR

TYTUŁ

WYDAWNICTWO

Język polski

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila Krzemieniewska-Kleban, Agnieszka Suchowierska

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

GWO

Matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

Matematyka z kluczem. Klasa 8. Podręcznik do matematyki szkoły podstawowej.

oraz

Teraz egzamin ósmoklasisty. Repetytorium z matematyki do wypożyczenia na stan klasy.

Nowa Era

Historia

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Nowa Era

WOS

Arkadiusz Janicki, Iwona Janicka, Tomasz Maćkowski, Aleksandra Kucia-Maćkowska

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Nowa Era

Biologia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Geografia

Dawid Szczypiński,  Tomasz Rachwał

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

J. angielski

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Repetytorium Ósmoklasisty. Podręcznik do języka angielskiego

Macmillan Education

J. hiszpański

Gente Joven cz. 2 + zeszyt ćwiczeń

Klett

Informatyka

W. Jochemczyk,

I. Krajewska-Karnas, W. Karnas, M. Wyczółkowski

Informatyka 8. Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

WSiP

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej 

Nowa Era