Stomatolog

      Informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 77 funkcjonuje gabinet stomatologiczny, w którym realizowany jest program pn. ? Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych?. Program finansowany jest przez miasto Wrocław.

     Jest on kierowany do dzieci od 6 do 15 lat i ich rodziców. Świadczenia stomatologiczne realizuje lekarz dentysta Ewa Mentek wraz z dyplomowaną asystentką. 

Wzory zgody dostępne są w sekretariacie i na stronie szkoły.

     Zabiegi profilaktyczne wykonywane w ramach Programu polityki zdrowotnej obejmują:

1) badanie stomatologiczne z określeniem stanu jamy ustnej oraz potrzeb edukacyjnych, profilaktycznych i leczniczych

2) stabilizację próchnicy zębów mlecznych

3) lakowanie zębów stałych (trzonowców i przedtrzonowców) ?czwórki?, ?piątki? ,?szóstki?, ?siódemki?

4) leczenie próchnicy ?punktowej? w zębach stałych

5) lakierowanie zębów.

      Opieką zostaną objęte dzieci, których rodzice wyrażą pisemną zgodę
na powyższe procedury. W pierwszym etapie przeprowadzone zostaną badania stanu uzębienia, a następnie przystąpimy do procedur profilaktycznych. Zakwalifikowane zostaną dzieci, które zameldowane są na terenie Wrocławia

Po pisemnym wyrażeniu zgody rodzica, podczas lekcji będą się odbywały badania i inne procedury profilaktyczne.

Formularze zgody będą zbierane podczas zebrania rodziców lub można je uzyskać w gabinecie albo sekretariacie szkoły.

Rodzic może również zgłosić się z dzieckiem (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym). Ta droga znacznie przyspiesza dostęp do opieki stomatologicznej.

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia gabinetu stomatologicznego i aktywnego włączenia się w proces leczenia.  Uśmiech Państwa dzieci będzie naszym wspólnym celem.

 

Zgoda na udział w programie ” Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów szkoły”