RODO

Inspektor Danych Osobowych ? Tomasz Grzybowski

adres e-mail: inspektor@coreconsulting.pl

teł: +48 501 083 482

adres korespondencyjny:

Wyłom 16 67-671 Poznań

Klauzula informacyjna- złożenie pisma w placówce

Klauzula informacyjna- korzystanie ze strony

Klauzula informacyjna- zawarcie umowy

Klauzula informacyjna- postanowienie o udzieleniu zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna- umowy najmu

Klauzula informacyjna- korzystanie z biblioteki

Klauzula informacyjna- wolontariat

Klauzula informacyjna- rekrutacja pracownika

Klauzula informacyjna- zatrudnienie nauczyciela

Klauzula informacyjna- dla osób uprawnionych do odbioru dziecka ze świetlicy

Klauzula informacyjna- pracownik samorządowy

Klauzula informacyjna- edukacja dziecka w placówce

Klauzula informacyjna- kontrola spełniania obowiązku szkolnego

Klauzula informacyjna- opiekun wycieczki

Klauzula informacyjna- praca społecznie użyteczna

Klauzula informacyjna- półkolonie

Klauzula informacyjna- ZFŚS

Klauzula informacyjna- praktykant

Klauzula informacyjna- fundusz zdrowotny

Klauzula informacyjna- monitoring

Klauzula informacyjna- ewidencja wejść i wyjść

Klauzula informacyjna- postępowanie administracyjne

Klauzula informacyjna- PPK

Klauzula informacyjna- Korespondencja elektroniczna

Klauzula informacyjna- Strona internetowa