Wystąpiliśmy na festiwalu z okazji 20 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Uczniowie klasy 2b Szkoły Podstawowej nr 77 im. Tadeusza Różewicza wystąpili w sobotę, 11 maja br., na festynie z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na placu Wolności przy Narodowym Forum Muzyki.

Nasz zespół taneczno- wokalny zatańczył kujawiaka oraz zaśpiewał pieśń ludową pt. Płynie Wisła płynie.

Opiekunami grupy były Panie: Maria Shein Hoshko, nauczycielka muzyki, oraz Kazimiera Jaworowska, wychowawczyni klasy 2b.

Kazimiera Jaworowska