Sukcesy naszych uczniów w konkursach przedmiotowych zDolny Ślązak

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału- tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień.

James Madison

Bieżący rok szkolny obfituje w wiele sukcesów, które osiągali nasi uczniowie w konkursach przedmiotowych zDolny Ślązak organizowanych przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Konkursy przedmiotowe zapewniają laureatom liczne przywileje. Są nimi przede wszystkim zwolnienie z części egzaminu zewnętrznego, dodatkowe punkty do szkoły średniej oraz pierwszeństwo w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Sprawdzają gruntownie wiedzę i umiejętności oraz przygotowują do dalszego kształcenia.

Z wielką radością informujemy o sukcesach uczniów naszej szkoły.

Zofia Tomala, uczennica klasy VIII a, uzyskała aż trzy tytuły laureata: z języka polskiego, matematyki i fizyki. Dodatkowo uzyskała tytuł finalisty z biologii.

Roman Zgarskyi, uczeń klasy VIII a, zdobył tytuł laureata z matematyki.

Artur Klimczak, uczeń klasy V c, uzyskał tytuł laureata z historii.

Dobro dziecka i jego osiągnięcia warte są każdego trudu. Wyjątkowe sukcesy uczniów utwierdziły nas w przekonaniu, że warto rozwijać zainteresowania i uzdolnienia naszych wychowanków.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom oraz trzymamy mocno kciuki za kolejne sukcesy!

Joanna Cymerman

szkolny koordynator konkursu