Informacje dla PIERWSZOKLASISTÓW

Szanowni Państwo

Rodzice Pierwszoklasistów,

podaję kilka informacji, które pomogą Państwu przygotować się z dziećmi do rozpoczęcia edukacji w naszej szkole:

  • PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA

Podręczniki i ćwiczenia do klasy pierwszej zostają zakupione przez szkołę. Będziemy pracować w oparciu o podręczniki Nowy Elementarz Odkrywców. Szczegóły z tym związane przekaże wychowawca w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

  • WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

Informacje na temat wyprawki ucznia klasy pierwszej znajdą Państwo na stronie szkoły w zakładce Dla Rodzica/druki do pobrania.
O terminie dostarczenia powyższych materiałów zostaną Państwo poinformowani przez wychowawcę w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

  • ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna jest czynna w godz. 06:30 – 17:00.

Karty zapisu są dostępne na stronie internetowej szkoły (Dla Rodzica/druki do pobrania) oraz w portierni szkoły. Proszę o wypełnienie ich i dostarczenie do sekretariatu
lub wychowawcom w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Proszę zwrócić uwagę na rubryki dotyczące numerów telefonów i dane osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy.
Proszę również o zapoznanie się z Regulaminem świetlicy szkolnej (Zakładki O szkole/świetlica lub Dla Rodzica/świetlica).

  • STOŁÓWKA SZKOLNA

Obiady przygotowywane są przez firmę cateringową. Osoby zainteresowane korzystaniem przez dziecko z obiadów proszone są o złożenie w pokoju nr 7 (w godzinach 07:30-15:30)
karty zgłoszenia ucznia na obiady wydawane w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2023/2024.

Termin złożenia karty decyduje o dniu rozpoczęcia wydawania obiadów dla uczniów:

  • karta złożona do 01.09.2023 r. – wydawanie obiadów od 05.09.2023 r.
  • karta złożona  04.09.2023 r. – wydawanie obiadów od 06.09.2023 r.
  • karta złożona po 04.09.2023 r. – wydawanie obiadów od 11.09.2023 r.

Opłatę za m-c WRZESIEŃ’2023 należy uiścić do 07.09.2023 r. w wysokości 228 zł.

Kartę zgłoszenia składamy w jednym egzemplarzu.
Formularz karty można pobrać ze strony szkoły (Zakładka Dla Rodzica/druki do pobrania). Jest także dostępny w portierni i pokoju nr 7.
Informacje na temat płatności za obiady w roku szkolnym 2023/2024 znajdą Państwo na stronie szkoły w zakładkach O szkole/stołówka lub Dla Rodzica/stołówka.

  • DZIENNIK ELEKTRONICZNY LIBRUS

Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego Librus.
Kody dostępu otrzymają Państwo od wychowawców w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

  • STRONA SZKOŁY

Zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy zamieszczać aktualne informacje dotyczące organizacji pracy szkoły.

  • HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Informacja dotycząca organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły pod koniec sierpnia.

Tymczasem pozdrawiam Państwa jeszcze wakacyjnie i do zobaczenia
4 września 2023 r.

Elżbieta Raputa
wicedyrektor