Wiosenny koncert w wykonaniu uczniów klas IV-VIII

21 maja w naszej szkole odbył się koncert pt. Wiosna-ach to Ty. Uczniowie z klas 4-7 wystąpili dla swoich młodszych koleżanek i kolegów z klas 1-3, prezentując swoje muzyczne i taneczne zdolności.

Usłyszeliśmy występy wokalne i instrumentalne- flety, skrzypce i pianino. Podziwialiśmy też taniec z elementami akrobatyki. Wystąpiły również nauczycielki muzyki, pani Sylwia Dziwoki, która zaśpiewała sopranem oraz akompaniująca na pianinie, pani Mariia Shein-Hoshko.

Występy okraszone były słownym komentarzem, który przybliżał prezentowane instrumenty, utwory, wyjaśniał pewne muzyczne zagadnienia. Uczniowie dowiedzieli się między innymi, dlaczego flet należy do grupy instrumentów dętych drewnianych i czym jest kanon. Koncert więc przybrał formę audycji muzycznej.

Wszyscy zaprezentowali się wspaniale.

Za przygotowanie uczniów i organizację koncertu odpowiedzialna była p. Sylwia Dziwoki.

Sylwia Dziwoki