Obiady dla uczniów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Obiady dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 77 im. Tadeusza Różewicza

Szanowni Państwo Rodzice,

jeśli są Państwo zainteresowani korzystaniem przez dziecko z obiadów wydawanych

w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2023/2024, prosimy o złożenie w jednym egzemplarzu                     

w pok. nr 7 (w godzinach 07:30-15:30) karty zgłoszenia na obiady.

Termin złożenia karty decyduje o dniu rozpoczęcia wydawania obiadów dla uczniów:

  • karta złożona do 01.09.2023 r. ? wydawanie obiadów od 05.09.2023 r.
        • karta złożona  04.09.2023 r. ? wydawanie obiadów od 06.09.2023 r.
  • karta złożona po 04.09.2023 r. ? wydawanie obiadów od 11.09.2023 r.

Przypominamy, opłatę za m-c WRZESIEŃ?2023 należy uiścić do 07.09.2023 r. w wysokości 228 zł.

Formularz karty można pobrać ze strony szkoły (Zakładka Dla Rodzica/druki do pobrania).

Karty są także dostępne w portierni i pokoju nr 7 (obok sekretariatu szkoły).

Informacje na temat płatności za obiady w roku szkolnym 2023/2024 umieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładkach O szkole/stołówka lub Dla Rodzica/stołówka.