Szkolne Muzea Wielokulturowości

Projekt realizowany we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego

Projekt w roku szkolnym 2018/19 jest realizowany w klasie 5a wraz z wychowawcą.

W ramach realizacji projektu na temat Wielokulturowości Wrocławia obywa się cykl zajęć dla uczniów – dwa razy w miesiącu, aż do finału, który zaplanowany jest na grudzień.

Głównym celem warsztatów jest przekazanie uczniom wiedzy na temat wielokulturowości i  zaangażowanie ich w przygotowanie finału, czyli stworzenia muzeum ( na terenie szkoły ), w którym przedstawione zostaną  zebrane przez nich materiały ( będą to wspomnienia ich rodziców, dziadków, babci itp. różnego rodzaju pamiątki, które posłużą za eksponaty, zdjęcia itp.)

W ramach realizacji projektu zorganizowane zostaną również wycieczki: do Muzeum Etnograficznego oraz na Cmentarz Żydowski.

                                                                                     Anna Niedziałek