Szklana pułapka 2018/2019

Zajęcia odbywają się w środy od 14 45 ? 15 30 dla III klas gimnazjum 

i VIII klasy Szkoły Podstawowej, raz w tygodniu, sala 63,

w grupie jest 15 uczniów.

 

Cele i zadania koła chemicznego prowadzonego w ramach WKE

 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań chemicznych, jak również pogłębianie i poszerzanie wiedzy chemicznej
 • wyrabianie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy indywidualnej oraz zespołowej
 • rozwijanie i kształcenie umiejętności obserwacji i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów
 • poznawanie możliwości zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu chemii w życiu codziennym
 • wytwarzanie i naprawa pomocy naukowych do pracowni chemicznej
 • wyrabianie dokładności, wytrwałości i odpowiedzialności
 • zapoznanie uczniów z pracą chemika.

 

Tematyka zajęć koła chemicznego ?SZKLANA PUŁAPKA?.

Semestr I

Zajęcia wprowadzające:

 1. Przygotowywanie zestawów chemicznych do doświadczeń i pracy w grupach.
 2. Mycie i segregowanie szkła laboratoryjnego oraz porządkowanie odczynników chemicznych.
 3. Posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym, poznawanie właściwości wybranych substancji chemicznych.
 4. Odważanie substancji.
Lp. Data Temat zajęć:
1. 12.09.2018 O alotropii węgla i innych pierwiastków.
2. 19.09.2018 O tlenku krzemu(IV) ? popularnym minerale skorupy ziemskiej.
3. 26.09.2018 O skałach wapiennych i ich znaczeniu dla gospodarki.
4. 03.10.2018 O solach bezwodnych i uwodnionych.
5. 10.10.2018 O cemencie, wyrobach ceramicznych i szkle.
6. 17.10.2018 Przegląd wiadomości: Mineralne skarby Ziemi.
7. 24.10.2018 O glebie jako bogactwie naturalnym.
8. 31.10.2018 O składnikach pokarmowych roślin.
9. 07.11.2018 O problemach związanych z degradacją gleb.
10. 14.11.2018 Przegląd wiadomości: Chemia w rolnictwie.
11. 21.11.2018 O chemicznych składnikach żywności.
12. 28.11.2018 O reakcjach zachodzących podczas przygotowywania żywności.
13. 05.12.2018 O wodzie i napojach dnia codziennego.
14. 12.12.2018 O chemicznych regulatorach nastroju.
15. 19.12.2018 O substancjach użytecznych w walce z chorobami.
16. 02.01.2019 Przegląd wiadomości: Chemia a nasze zdrowie. Wystawienie ocen za udział w Projekcie.

Magdalena Poprawska-Lech

                                                                                                            nauczyciel chemii