Przyroda w plastyce

Przyroda w plastyce to warsztaty plastyczno ? przyrodnicze.

Warsztaty te to połączenie sztuki, różnych technik plastyczno – technicznych z przyrodą.

Zajęcia obejmą 4 bloki tematyczne, odpowiadające kolejnym porom roku.

Celem zajęć jest rozbudzanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych, szczególnie światem zwierząt oraz rozwijanie kreatywności, umiejętności manualnych, a także poczucia estetyki.

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie we wtorki od. 13.45 i trwają 90 minut.

                                               Zapraszam zainteresowanych uczniów klas IV i V.

                                                                           Danuta Trochym