Koło teatralne

Koło ?Bawimy się w teatr?  przeznaczone jest dla dzieci w każdym wieku.

 Gra aktorska jest wyjątkową okazją do osiągnięcia sukcesu przez każde dziecko. Stymuluje bowiem ucznia ? ?młodego aktora? do większego wysiłku, odwagi, staje się motywacją do nowych wyzwań. Daje też poczucie własnej wartości, godności i nadaje sens twórczej aktywności dziecka.

Założeniem koła jest wzbogacenie doświadczeń dzieci w wiedzę o teatrze przez wskazywanie różnych dróg poznania oraz inspirowanie i wspieranie indywidualnej i grupowej aktywności.

Wykorzystywanie edukacji teatralnej może ustrzec przed jednorodnością, ospałością i monotonią. Motywuje do pracy nad sobą, pomaga w zrozumieniu otaczającego świata, może przenieść w inny świat, w inną rzeczywistość.

Dzieci, przygotowując ?sztukę?, uczą się przez manipulowanie, badanie, działanie. Wyzwalają dzięki temu trzy kategorie aktywności: aktywność intelektualną, aktywność emocjonalną oraz aktywność praktyczną. Muszą działać i bawić się w różny sposób: wypowiadać się, uczyć się na pamięć, recytować, tworzyć z najróżniejszych materiałów, śpiewać, występować na forum klasy, grupy.

 ?Bawimy się w teatr? to atrakcyjny sposób pracy z uczniem. Pozwala na pełne przeżywanie, rozumienie swoich uczuć, wzmacnianie wiary we własne siły, wyzwalanie twórczej ekspresji, rozwijanie wyobraźni, wczuwanie się w odczucia innych osób i pełną integrację z grupą.

Cele ogólne

 • Wyposażanie ucznia w wiedzę o teatrze.
 • Kształtowanie doznań estetycznych podczas odbioru różnych form teatralnych.
 • Nabywanie umiejętności czystej, poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu.
 • Inscenizowanie krótkich scenek teatralnych i wystawianie przedstawień.
 • Wyrażanie uczuć, nastrojów poprzez różne formy ekspresji.
 • Wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, współpracy w grupie i odpowiedzialności za efekt końcowy.
 • Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie uczniów do działań artystycznych.

Tematyka:

Uczeń gościem w teatrze

 1. Wycieczka do teatru.
 2. Praca aktora, reżysera, scenografa, charakteryzatora.
 3. Wyposażenie teatru.
 4. Pracownie w teatrze.
 5. Plakat i program teatralny.
 6. Rodzaje teatrów.
 7. Odbieranie sztuki teatralnej.
 8. Swobodne wypowiadanie się na temat wrażeń po obejrzeniu spektaklu teatralnego.

Uczeń aktorem

 1.  Praca w grupie teatralnej- współdziałanie.
 2. Tworzenie małego ?dzieła? teatralnego.
 3. Przygotowanie jasełek.
 4. Etapy przygotowania inscenizacji.
 5. Wybór utworu literackiego do opracowania inscenizacji.
 6. Czytanie tekstów inscenizacji zmierzające do osiągnięcia poprawności, płynności i wyrazistości.
 7. Czytanie tekstów inscenizacji z podziałem na role ze zwróceniem uwagi na intonację głosu i interpretację czytanej roli.
 8. Wygłaszanie z pamięci tekstu inscenizacji z zastosowaniem zmian tonu głosu, tempa, pauz i akcentu logicznego, doskonalenie dykcji.
 9. Dekoracja ? projekt i wykonanie (scenografia).
 10. Oprawa muzyczna.
 11. Właściwa motywacja w pracy.
 12. Zawiadomienie, ogłoszenie, zaproszenie na przygotowaną inscenizację.
 13. Plakat ? projekt i wykonanie.
 14. Reklama.

Zajęcia koła odbywają się w czwartki na 7. godzinie lekcyjnej (13.50- 14.35) w sali 95.

 Zapraszam.

Elżbieta Raputa